NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN HIỆN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN HIỆN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Lựa chọn ngành ngành nghề kinh doanh là quyền tự quyết của các chủ thể kinh doanh, theo đó các chủ thể khi đăng ký kinh doanh có quyền tự do lựa chọn ngành, nghề kinh doanh mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh công thương thì khi thành lập và đăng ký hoạt động doanh nghiệp cần có sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền và phải được một số điều kiện nhất định trước khi được cấp phép hoạt động.

Dưới đây là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực công thương:

 • Kinh doanh xăng dầu
 • Kinh doanh khí
 • Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
 • Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)
 • Kinh doanh tiền chất thuốc nổ
 • Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
 • Kinh doanh dịch vụ nổ mìn
 • Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
 • Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô
 • Kinh doanh rượu
 • Kinh doanh sản phẩm thuốc lá
 • Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa
 • Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, tư vấn chuyên ngành điện lực
 • Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương
 • Xuất khẩu gạo
 • Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
 • Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng
 • Kinh doanh khoáng sản
 • Kinh doanh tiền chất công nghiệp
 • Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam
 • Hoạt động thương mại điện tử
 • Hoạt động dầu khí
 • Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp
 • Kiểm toán năng lượng

上記は KNA がお客様に提供する情報です。詳細については、KNA にお問い合わせください。

よろしくお願いします。

当社が関連する問題を支援できることを知るためにさらに情報が必要な場合は、次のアドレスに直接お問い合わせください。 0903025736 – 0988 026 027 または、以下のフォームに記入してください。

トップにスクロールします