비전, 미션

비전, 미션

Tầm Nhìn

Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp vì sự an toàn của doanh nhân mang đến sự thịnh vượng của Việt Nam thông qua hoạt động tư vấn, đào tạo pháp lý.

Sứ Mệnh

 • Mang lại hạnh phúc cho KNALaw
 • Mang lại sự hài lòng và giá trị tối ưu cho khách hàng
 • Tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư
 • Chia sẻ cộng đồng và thế hệ tiếp nối
 • Vì một Việt Nam thịnh vượng

Văn Hóa

 • KNALaw có trách nhiệm bảo vệ tốt nhất cho khách hàng, doanh nghiệp, doanh nhân, doanh chủ trong suốt quá trình hình thành và phát triển.
 • KNALaw là đối tác đồng hành trong sự nghiệp của các cộng sự, tạo điều kiện để cộng sự phát huy năng lực và đảm bảo lợi nhuận hợp lý.
 • KNALaw tạo mái nhà thứ hai, môi trường gắn kết hạnh phúc giúp nhân viên phát triển sự nghiệp và lòng nhiệt huyết.

Giá Trị
Cốt Lõi

 • Uy Tín: KNALaw luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu, đây là phương châm hoạt động xuyên suốt của chúng tôi.
 • Tận Tâm: KNALaw luôn tận tâm và đặt mình vào vị trí khách hàng, để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của khách hàng.
 • Tầm Nhìn: KNALaw luôn có tầm nhìn xa để đưa ra các giải pháp tối ưu và dự trù rủi ro pháp lý cho khách hàng.
 • Tối ưu: KNALaw luôn tiết kiệm thời gian, nguồn lực, ngân sách và giải quyết triệt để hậu quả, rủi ro pháp ly trong tương lai của khách hàng.

 

당사가 관련 문제에 대해 도움을 드릴 수 있다는 것을 알기 위해 추가 정보가 필요한 경우 다음 주소로 직접 문의하십시오. 0903025736 – 0988 026 027 또는 아래 양식을 작성하십시오.

맨위로 스크롤