QUYỀN LỢI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG MÙA DỊCH CORONA

0

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona đang diễn biến phức tạp và khó lường việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến rất nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc. Vậy trong khuôn khổ quy định của luật lao động, doanh nghiệp ở cương vị của người sử dụng lao động có thể làm gì để vừa duy trì sự ổn định trong quá trình vận hành qua mùa dịch, vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động?

Được chuyển người lao động sang làm công việc khác (Khoản 1 Điều 131 Bộ luật lao động 2012)

Tuy nhiên, chỉ được chuyển người lao động sang làm công việc khác không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm.

Trường hợp đã đủ 60 ngày, nếu tiếp tục phải chuyển người lao động làm công việc khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

Trước khi chuyển người lao động làm công việc khác, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động

Được bố trí người lao động làm thêm giờ

Pháp luật cho phép người sử dụng lao động làm việc này để bù đắp, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra. Cụ thể, tại Điều 107 Bộ luật Lao động 2012 “Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong trường hợp thực hiện công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa”.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Theo điểm c khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động hiện hành, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do bất khả kháng.

Cụ thể tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 05/2015/NĐ-CP liệt kê các trường hợp bất khả kháng bao gồm “Địch họa, dịch bệnh…”

Và như vậy, trong trường hợp xảy ra dịch bệnh tại nơi làm việc của công ty và gây ảnh hưởng trầm trọng đến mức công ty không thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền cho người lao động thôi việc.

Điều đáng chú ý, phải báo cho người lao động biết trước theo đúng thời hạn được quy định trong Bộ luật lao động. Nhưng dĩ nhiên, đây là trường hợp hết sức đáng tiếc và không nên xảy ra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here