TƯ VẤN PHÁP LUẬT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Tư Vấn Thường Xuyên Cho Danh Nghiệp

BASIC START-UP

ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP: 

 • Doanh nghiệp mới thành lập, hoặc hoạt động 01 đến 02  năm
 • Chủ doanh nghiệp đang là người mang lại nguồn doanh thu chính.
 • Doanh nghiệp đang cần được tư vấn và hỗ trợ nhằm tạo hành lang an toàn pháp lý ngay từ đầu

QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG START-UP:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành, trực tiếp tại trụ sở công ty Qúy khách hàng ( 02 lần/tháng, 1 lần không quá 1h)
 • Được liên hệ tư vấn qua điện thoại và nhận được phản hồi ngay trong ngày.
 • Được đưa ra các đánh giá về rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động khi cần thiết.
 • Rà soát cho ý kiến pháp lý các điều khoản của Hợp đồng tiếng việt có độ dài từ 3 – 5 trang.
 • Được miễn phí cung cấp các chính sách và văn bản pháp luật mới.
 • Được tặng kèm voucher miễn phí tư vấn trong 2 giờ hoặc giảm giá 5% phí dịch vụ khi ký hợp đồng có thời hạn 01 năm.

GOLD – SMALL BUSINESS

ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP: 

 • Doanh nghiệp hoạt động 03 đến 05 năm.
 • Đã tiến đến hòa vốn hoặc sinh lời.
 • Doanh nghiệp mong muốn xây dụng và phát triển doanh nghiệp bài bản, chuẩn pháp lý.

QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG GOLD – SMALL BUSINESS:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành, trực tiếp tại trụ sở công ty Qúy khách hàng ( 03 lần/tháng, 1 lần không quá 1.5 giờ)
 • Được liên hệ tư vấn qua điện thoại và nhận được phản hồi ngay trong ngày.
 • Được đưa ra các đánh giá về rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động 6 tháng một lần.
 • Rà soát cho ý kiến pháp lý các điều khoản của Hợp đồng tiếng việt có độ dài từ 5 – 10 trang.
 • Soạn thảo các điều khoản của Hợp đồng mua bán đơn giản có độ dài từ 3 -5 trang.
 • Được hỗ trợ soạn thảo hoặc định hướng điều chỉnh một số văn bản nội bộ
 • Được miễn phí cung cấp các chính sách và văn bản pháp luật mới.

PREMIUM – MEDIUM BUSINESS

ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP: 

 • Doanh nghiệp hoạt động trên 05 năm.
 • Doanh nghiệp muốn chuẩn hóa hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định các pháp luật
 • Doanh nghiệp muốn kiểm ra, rà soát toàn bộ hoạt động quản trị điều hành từ khi thành lập đến giai đoạn hiện nay.

QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG PREMIUM – MEDIUM BUSINESS:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành, trực tiếp tại trụ sở công ty Qúy khách hàng ( 04 lần/tháng, 1 lần không quá 2 giờ)
 • Được liên hệ tư vấn qua điện thoại và nhận được phản hồi ngay trong ngày.
 • Được đưa ra các đánh giá về rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động 3 tháng một lần.
 • Rà soát cho ý kiến pháp lý các điều khoản của Hợp đồng tiếng việt có độ dài trên 10 – 15 trang.
 • Soạn thảo các điều khoản của Hợp đồng mua bán đơn giản có độ dài từ 7 -10 trang.
 • Được hỗ trợ soạn thảo hoặc định hướng điều chỉnh một số văn bản nội bộ
 • Được miễn phí cung cấp các chính sách và văn bản pháp luật mới.
 • Được tặng kèm voucher miễn phí tư vấn trong 3 giờ hoặc giảm giá 10% phí dịch vụ khi ký hợp đồng có thời hạn 01 năm.

DIAMOND LARGE BUSINESS

ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP: 

 • Doanh nghiệp hoạt động trên 05 năm, đã có vị thế trên thị trường
 • Doanh nghiệp muốn tối ưu các quy chuẩn pháp lý
 • Doanh nghiệp muốn có bộ phận pháp lý song hành trong tất cả hoạt động.

QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG DIAMOND- LARGE BUSINESS:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành, trực tiếp tại trụ sở công ty Qúy khách hàng ( 06 lần/tháng, 1 lần không quá 2 giờ)
 • Được liên hệ tư vấn qua điện thoại và nhận được phản hồi ngay trong ngày.
 • Được đưa ra các đánh giá về rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động 1 tháng một lần.
 • Rà soát cho ý kiến pháp lý các điều khoản của Hợp đồng tiếng việt, hợp đồng song ngữ;
 • Soạn thảo các điều khoản của Hợp đồng mua bán, kinh doanh doanh thương mại.
 • Được hỗ trợ soạn thảo hoặc định hướng điều chỉnh một số văn bản nội bộ.
 • Được huấn luyện và đào tạo nâng cao cho cấp quản lý 3 tháng một lần các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của công ty;
 • Được miễn phí cung cấp các chính sách và văn bản pháp luật mới.

Tư Vấn Thường Xuyên Cho Doanh Chủ

STANDARD

ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP: 

 • Doanh chủ đang khởi nghiệp, sở hữu và quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Doanh chủ tham gia các hoạt động đầu tư tài chính, bất động sản, chứng khoán.

QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG STANDARD:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành, trực tiếp tại địa chỉ do Qúy doanh chủ yêu cầu ( 02 lần/tháng, 1 lần không quá 1h)
 • Được liên hệ tư vấn qua điện thoại và nhận được phản hồi ngay trong ngày.
 • Được đưa ra các đánh giá về rủi ro pháp lý trong quá trình xây dựng và phát triển.
 • Rà soát cho ý kiến pháp lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sản nghiệp, hôn nhân gia đình, thừa kế…
 • Được hỗ trợ soạn thảo các văn bản phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp.
 • Song hành cùng Qúy doanh chủ kịp thời đưa ra các giải pháp, dự trù hạn chế rủi ro (nếu có)
 • Được tặng kèm voucher miễn phí tư vấn trong 2 giờ hoặc giảm giá 5% phí dịch vụ khi ký hợp đồng có thời hạn 01 năm.

ADVANCED

ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP: 

 • Doanh chủ, sở hữu và quản lý từ 2 -3 doanh nghiệp có quy mô khá;
 • Doanh chủ có nguồn thu hàng tháng từ 250.000.000 VNĐ / tháng;
 • Doanh chủ muốn được cố vấn pháp lý các hoạt động hằng ngày theo quy định của pháp luật.

QUYỀN LỢI KHI TRỞ QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG ADVANCED:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành, trực tiếp tại địa chỉ do Qúy doanh chủ yêu cầu ( 04 lần/tháng, 1 lần không quá 1.5h)
 • Được liên hệ tư vấn qua điện thoại và nhận được phản hồi ngay trong ngày.
 • Được đưa ra các đánh giá về rủi ro pháp lý trong quá trình xây dựng và phát triển.
 • Rà soát cho ý kiến pháp lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sản nghiệp, hôn nhân gia đình, thừa kế…
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến sản nghiệp, hôn nhân gia đình, thừa kế…
 • Được hỗ trợ soạn thảo các văn bản phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp.
 • Song hành cùng Qúy doanh chủ kịp thời đưa ra các giải pháp, dự trù hạn chế rủi ro (nếu có);
 • Được đưa ra các đánh giá về rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động 3 tháng một lần;
 • Được tặng kèm voucher miễn phí tư vấn trong 3 giờ hoặc giảm giá 7% phí dịch vụ khi ký hợp đồng có thời hạn 01 năm.

GLOBAL

ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP: 

 • Doanh chủ đang khởi nghiệp, sở hữu và quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Doanh chủ tham gia các hoạt động đầu tư tài chính, bất động sản, chứng khoán;
 • Doanh chủ là người mang lại nguồn doanh thu chính cho gia đình.

QUYỀN LỢI KHI TRỞ QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG GLOBAL:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành, trực tiếp tại địa chỉ do Qúy doanh chủ yêu cầu ( 05 lần/tháng, 1 lần không quá 2 h)
 • Được liên hệ tư vấn qua điện thoại và nhận được phản hồi ngay trong ngày.
 • Được đưa ra các đánh giá về rủi ro pháp lý trong quá trình xây dựng và phát triển.
 • Rà soát cho ý kiến pháp lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sản nghiệp, hôn nhân gia đình, thừa kế…
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến sản nghiệp, hôn nhân gia đình, thừa kế…
 • Được hỗ trợ soạn thảo các văn bản phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp.
 • Song hành cùng Qúy doanh chủ kịp thời đưa ra các giải pháp, dự trù hạn chế rủi ro (nếu có);
 • Được đưa ra các đánh giá về rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động 1 tháng một lần;
 • Được tặng kèm voucher miễn phí tư vấn trong 4 giờ hoặc giảm giá 10% phí dịch vụ khi ký hợp đồng có thời hạn 01 năm.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top