DỊCH VỤ PHÁP LÝ

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Là việc thực hiện các thủ tục pháp lý thuộc lĩnh quản lý hành chính của nhà nước như thành lập doanh nghiêp; xin giấy phép đầu tư, giấy phép lao động, sở hữu công trình; đăng ký nhãn hiệu; đăng ký biến động đất đai;… hoặc các tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng, nội quy, điều lệ doanh nghiệp và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.
KNALaw rất tự hào được thực hiện các dịch vụ pháp lý sau cho Quý khách hàng.

 

Soạn thảo văn bản

 • Soạn thảo đơn: đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, đơn yêu cầu, đơn đề nghị,…,
 • Soạn thảo song ngữ các Hợp đồng trong các lĩnh vực kinh doanh – thương mại, lao động, độc quyền, nhượng quyền thương mại……
 • Các văn bản khác như: Biên bản thanh lý, Biên bản làm việc, phụ lục Hợp đồng,…

Rà soát hợp đồng

 • Kiểm tra và tư vấn điều chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng, văn vản pháp lý….

Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

 • Thành lập doanh nghiệp mới;
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Thay đổi tên doanh nghiệp; Thay đổi trụ sở doanh nghiệp; Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng giảm vốn; Thay đổi thành viên công ty; Thay đổi chủ sở hữu đồi với Công ty; Thay đổi người đại diện pháp luật,…
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư

 • Tư vấn đầu tư trong nước;
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục mở dự án đầu tư mới;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

Các thủ tục liên quan Đất đai

 • Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Thực hiện thủ tục điều chỉnh biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình.

Sở hữu trí tuệ

 • Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, sở hữu công nghiệp, bản quyền tác giả, tác phẩm,….;
 • Gia hạn thời gian bảo hộ văn bằng.

Giấy phép

 • Xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;
 • Giấy phép lao động;
 • Giấy phép con.

Thẻ tạm trú

 • Nhà đầu tư;
 • Thăm thân;
 • Người lao động.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top