Luôn đặt mình vào vị trí khách hàng

DỊCH VỤ NỔI BẬT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Là việc giải đáp pháp luật, tư vấn ứng xử theo quy định pháp luật trong từng trường hợp cụ thể cho cá nhân, doanh nghiệp,… nhằm giúp cá nhân, doanh nghiệp,… thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ.

 

RÀ SOÁT PHÁP LÝ
CHO DOANH NGHIỆP

Là việc tìm hiểu, rà soát những rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải trong lĩnh vực quản trị nội bộ, quan hệ lao động, giao dịch kinh doanh, hợp đồng, hồ sơ tài liệu trong suốt quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, xây dựng khung pháp lý phù hợp để đảm bảo hành lang an toàn pháp lý cho doanh nghiệp.

 

ĐẠI DIỆN ĐÀM PHÁN
THƯƠNG LƯỢNG

Là việc đại diện doanh nghiệp, cá nhân tham gia thương lượng, đàm phán nhằm thỏa thuận các vấn đề, các điều khoản hợp đồng và đưa ra các phương án xử lý tranh chấp mà không cần phải đưa ra các cơ quan tài phán. Do đó, sẽ tối ưu được thời gian, chi phí hơn và cũng có thể hạn chế được sự ảnh hưởng về uy tín và hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

HÒA GIẢI, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tương tự như đàm phán, thương lượng, KNALaw đã và đang vận hành như một kênh hòa giải giữa các bên. Đặc biệt, KNALaw đã thành công trong việc vận hành “Kênh Hòa Giải – Hàn Gắn Hôn Nhân”.

Theo đó, KNA đóng vai trò trung gian và đưa ra các ý kiến đảm bảo tính pháp lý nhưng rất thực tế để giúp các bên hiểu rõ vấn đề cũng như thấu hiểu lẫn nhau, từ đó các bên có thể tự do đưa ra quyết định để phù hợp với nhu cầu của mình.

THAM GIA TỐ TỤNG

Là việc đại diện, tham gia vào quá trình giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại, lao động,…để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình tố tụng. 

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Luật sư

"KNALaw đã đầu tư xây dựng đội ngũ luật sư nòng cốt từ những ngày đầu thành lập. Và luôn chú trọng vào việc đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư hiện có."
Luật sư thành viên
Cơ hữu

Cộng sự

"KNALaw đã và luôn giữ các mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan nhà nước, các liên hệ chặt chẽ với đội ngũ cộng sự dày dạn kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật, thương mại, đầu tư, tài chính, lao động "
Thẩm phán - Kiểm sát viên - Giảng viên - Luật sư
Cộng tác

Chuyên viên

"Các chuyên viên của KNALaw luôn được đào tạo và tốt nghiệp từ những trường đại học luật hàng đầu của Việt Nam và luôn được KNA tạo điều kiện cọ sát thực tế để nâng cao trình độ"
Chuyên viên pháp lý
Cơ hữu

HOTLINE : 0903 025 736
Gmail : knalaw.vn@gmail.com

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN