GÓI DỊCH VỤ “ĐÁNH GIÁ RỦI RO PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP”

GÓI DỊCH VỤ “ĐÁNH GIÁ RỦI RO PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP”

Việc vận hành một doanh nghiệp không chỉ là câu chuyện làm sao để sinh lợi, mà quan trọng hơn, nếu doanh chủ muốn đưa doanh nghiệp đi xa và tồn tại lâu dài thì còn phải chú trọng đến công tác “phòng bệnh”, tức là phải đánh giá được các rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình hoạt động. Bởi lẽ các rủi ro đó là những sự kiện xảy ra mà doanh nghiệp không lường trước được, gây nên những thiệt hại vật chất và/hoặc phi vật chất trong việc áp dụng pháp luật suốt quá trình kinh doanh.

Đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn pháp lý, KNALaw cung cấp gói dịch vụ “Đánh giá rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp” theo hình thức định kỳ hoặc một lần, từ đó giúp doanh nghiệp kịp thời.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top