ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LƯU GIỮ TÀI LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LƯU GIỮ TÀI LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

Địa điểm và thời gian lưu giữ được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

“Điều 11. Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật.”

Về địa điểm lưu giữ: Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu trên tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

Về thời gian lưu giữ: Việc lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật như Luật Đất đai, Luật Sở hữu trí tuệ, Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 06 năm 2011 của Bộ Nội vụ…

Ví dụ:

– Với các tài liệu pháp lý của doanh nghiệp thì thời gian lưu giữ là vĩnh viễn.

– Với văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; giấy phép và giấy chứng nhận khác thì thời gian lưu giữ theo thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ, giấy chứng nhận.

– Với biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị là 10 năm.

– Với báo cáo tài chính, kế toán dài hạn, hàng năm là vĩnh viễn; báo cáo 6 tháng, 9 tháng là 20 năm và báo cáo quý, tháng là 5 năm.

Trên đây là một số vấn đề cần lưu ý về địa điểm và thời gian lưu giữ tài liệu trong doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến vấn đề địa điểm và thời gian lưu giữ tài liệu trong doanh nghiệp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top