ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

 

Đ được thc hin hot đng khám bnh, cha bnh, Phòng khám đa khoa phi đáp ng các điu kin theo quy đnh ca pháp lut. Vy, nhng điu kin đó là gì?

 1. Đáp ng điu kin hot đng ca cơ s khám bnh, cha bnh

Điều 42 Luật Khám chữa bệnh 2009 quy định các điều kiện hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh như sau:

 • Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khá
 • Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.
 1. Điu kin cp giy phép hot đng đi vi phòng khám đa khoa

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa được quy định tại Điều 25 Nghị định 109/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/ NĐ-CP như sau:

2.1. Quy mô phòng khám đa khoa:

 • Phòng khám đa khoa phải đáp ứng ít nhất các điều kiện sau đây:
 • Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;
 • Có phòng cấp cứu, phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu), phòng lưu người bệnh;
 • Có bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ả
 • Trường hợp phòng khám đa khoa đáp ứng đủ điều kiện của các cơ sở dịch vụ y tế quy định tại các Điều 33, 34, 35, 36, 37 và 38 Nghị định 109/2016/NĐ-CP thì phòng khám đa khoa được bổ sung quy mô và phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng.

2.2. Cơ s vt cht:

Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu). Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:

 • Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất là 12 m2;
 • Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất là 15 m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích phải bảo đảm ít nhất là 05 m2 trên một giường bệnh;
 • Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất là 10 m2.

2.3. Thiết b y tế:

Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

2.4. Nhân s

 • Số lượng bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa.
 • Số lượng người làm việc, cơ cấu, chức danh nghề nghiệp của phòng khám đa khoa thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa các đối tượng khác làm việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề, việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

2.5. Đi vi cơ s khám bnh, cha bnh y hc gia đình thc hin theo quy đnh thí đim ca B trưởng B Y tế

Trên đây là điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top