THỜI HẠN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

THỜI HẠN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Bộ luật Lao động 2019 đã ghi nhận những thay đổi quan trọng liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động, cụ thể về các loại hợp đồng lao động và thời hạn ký kết hợp đồng.
  1. Các loại Hợp đồng lao động

Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định có hai loại Hợp đồng lao động:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Với các loại hợp đồng này, các bên có thể lựa chọn giao kết theo hình thức văn bản hoặc thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu hoặc bằng lời nói (chỉ áp dụng với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng).

  1. Thời hạn ký kết Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, khi hết thời hạn hợp đồng lao động mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì hai bên phải ký hợp đồng mới trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng đã ký hết hạn, cụ thể:

  • Hết thời hạn trên mà không ký hợp đồng mới: Hợp đồng có thời hạn mà các bên đã ký trước đó sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.
  • Ký hợp đồng mới trong thời hạn quy định: Được ký thêm 01 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. Sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ một số trường hợp.

Như vậy, có thể thấy, hợp đồng lao động xác định thời hạn thông thường chỉ được ký tối đa 02 lần.

Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, các Bên có thể ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn:

  • Người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;
  • Sử dụng người lao động cao tuổi;
  • Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
  • Gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

Trên đây là nội dung liên quan đến thời hạn ký hợp đồng lao động xác định thời hạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến thời hạn ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top