TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÍ NỘI QUY LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÍ NỘI QUY LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

Trình tự thủ tục đăng ký Nội quy lao động cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải thực hiện đăng ký Nội quy lao động theo hồ sơ, thủ tục cụ thể như sau:
Hồ sơ đăng ký nội quy lao động
– Hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
+ Nội quy lao động;
+ Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
+ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Trình tự thực hiện
– Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.
– Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
Phí, lệ phí: Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
Yêu cầu, điều kiện: Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.
Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao động năm 2019.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top