HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP QUA ỨNG DỤNG VSSID

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP QUA ỨNG DỤNG VSSID

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp qua ứng dụng VssID

Nhằm tạo điều kiện giúp người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo tinh thần của Nghị quyết số 116/NQ-CP (Nghị quyết số 116), Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Quyết định số 28) của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, BHXH Việt Nam hướng dẫn NLĐ, người SDLĐ cách nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho cơ quan BHXH qua các hình thức trực tuyến dành cho người lao động qua ứng dụng VssID như sau:

  • Bước 1:Đăng nhập ứng dụng VssID.
  • Bước 2:Chọn menu Dịch vụ công.
  • Bước 3:Chọn dịch vụ công Hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP (hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19).
  • Bước 4:Kiểm tra lại thời gian tham gia BHTN chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng)
  • Bước 5:Lựa chọn hình thức nhận hỗ trợ:
    • Nhận bằng tiền mặt.
    • Nhận qua tài khoản, bạn chọn/điền các thông tin sau:

+ Số tài khoản của người đề nghị nhận hỗ trợ.

+ Chọn ngân hàng (chi nhánh ngân hàng).

  • Bước 6:Chọn Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bấm nút Gửi.