CÁC ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÁC ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Theo khoản 15 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính Nhà nước, ghi nhận một số thông tin cơ bản nhất của doanh nghiệp và là cơ sở xác định nghĩa vụ bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp của Nhà nước.

Điều 27 Luật doanh nghiệp 2020 nêu rõ, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện về:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh;

– Tên của doanh nghiệp;

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

  1. Các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được pháp luật quy định như sau:

  • Điều kiện về ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Điều 7 Luật doanh nghiệp 2020 nêu rõ: Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Theo đó, 06 ngành nghề mà pháp luật cấm hoạt động đầu tư kinh doanh được quy định cụ thể tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020. Bên cạnh đó, đối với việc kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện Luật định trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.
  • Điều kiện về têncủa doanh nghiệp: Tên của doanh nghiệp phải được đặt theo đúng quy định tại các Điều 37, 38, 39 và 41 của Luật doanh nghiệp 2020.
  • Điều kiện về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Theo Khoản 20 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. Theo đó, tùy từng loại hình doanh nghiệp và nội dung đăng ký mà chủ thể đăng ký doanh nghiệp cần nộp các loại giấy tờ khác nhau phù hợp với yêu cầu của pháp luật. Người thành lập doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký.
  • Điều kiện về lệ phí đăng ký doanh nghiệp: Người thành lập doanh nghiệp phải nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top