CHI PHÍ PHÁT SINH TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ?

CHI PHÍ PHÁT SINH TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ?

  1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư, được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Việc kê khai, khấu trừ được thực hiện theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Theo điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Về nguyên tắc mọi khoản chi thực tế có đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (một số nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC, chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa 3 năm.

Như vậy, chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp sẽ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện trên.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top