ĐANG THỬ VIỆC CÓ PHẢI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI HAY KHÔNG?

ĐANG THỬ VIỆC CÓ PHẢI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI HAY KHÔNG?

Đang thử việc có phải tham gia Bảo hiểm xã hội hay không?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động (NLĐ) bắt buộc phải tham gia BHXH trong các trường hợp sau đây:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, NLĐ làm việc trong thời gian thử việc theo Hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên cần lưu ý thêm, mục 4 Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH của BHXH Việt Nam quy định trường hợp trong HĐLĐ có thỏa thuận nội dung thử việc, mà HĐLĐ thuộc diện đóng BHXH bắt buộc thì NSDLĐ và NLĐ phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top