ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Vậy, cổ đông sáng lập là ai? Điều kiện trở thành cổ đông sáng lập là gì?

  1. Cổ đông sáng lập là ai?
  • Khoản 4 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.”
  • Cổ đông sáng lập có các quyền giống cổ đông phổ thông và một quyền riêng là sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết.
  • Cổ đông sáng lập có nghĩa vụ không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết cho người khác và bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông.

Lưu ý: Hạn chế về chuyển nhượng cổ phần phổ thông không áp dụng đối với cổ phần phổ thông sau:

  • Cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  • Cổ phần đã được chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập.
  1. Điều kiện trở thành cổ đông sáng lập

2.1. Khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

2.2. Khoản 1 Điều 57 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: Cổ đông sáng lập quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong Danh sách cổ đông sáng lập nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.

2.3. Khoản 2 Điều 120 Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định: Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Như vậy, điều kiện để trở thành một cổ đông sáng lập bao gồm các tiêu chí sau:

  • Sở hữu ít nhất 01 cổ phần phổ thông.
  • Ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  • Cùng với các cổ đông sáng lập khác phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về điều kiện trở thành cổ đông sáng lập. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến các thông tin về điều kiện trở thành cổ đông sáng lập, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top