KÝ CÙNG LÚC HAI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

KÝ CÙNG LÚC HAI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NHỮNG LƯU Ý KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ SONG SONG 2 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Pháp luật lao động hiện hành cho phép người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động (HĐLĐ) với nhiều người sử dụng lao động, nhưng trong lúc đó phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung của HĐLĐ đã giao kết trước đó. Quy định này yêu cầu người lao động phải nắm được một số lưu ý về mặt pháp lý để tự đảm bảo quyền lợi của mình cũng như tránh vi phạm HĐLĐ đã ký.

Các nội dung trong cả hai HĐLĐ mà người lao động phải đảm bảo thực hiện khi ký thêm HĐLĐ khác là: về giờ giấc làm việc, về sản phẩm hoặc hoàn thành các công việc được giao, đặc biệt lưu ý điều khoản về việc người lao động không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh trong thời hạn hợp đồng hoặc trong một thời hạn nhất định (nếu có).

Một số lưu ý khi người lao động có ý định ký kết từ hai HĐLĐ trở lên:

  1. Về vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp:

Theo khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động mà giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 có nêu rõ trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, khi giao kết hợp đồng cùng lúc với hai công ty thì công ty đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Công ty thứ hai sẽ trả tiền tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp vào lương bằng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Riêng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (thuộc chế độ của BHXH) được đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

  1. Về vấn đề bảo hiểm y tế

Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người lao động đồng thời có từ 2 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng BHYT.

Như vậy, khi làm việc cùng lúc tại hai công ty thì công ty nào có mức lương cao hơn thì người lao động phải tham gia BHYT tại công ty đó.

  1. Lựa chọn giảm trừ gia cảnh

Theo quy định tại điểm c.1.1 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

 

Như vậy, người lao động ký kết cùng lúc 2 HĐLĐ với 2 người sử dụng lao động thì người lao động được lựa chọn đăng ký giảm trừ gia cảnh tại một nơi, đồng thời, tiền lương, tiền công của người lao động vẫn được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top