MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần?

  1. Các trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần

Theo điểm d khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp:

  • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.
  • Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.
  1. Hình thức chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định tại khoản 2 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020, việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện như sau:

  • Chuyển nhượng bằng hợp đồng: Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện theo ủy quyền ký.
  • Chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán: Trình tự, thủ tục, ghi nhận sở hữu thực hiện theo pháp luật về chứng khoán.
  1. Trường hợp không phải thông báo thay đổi thông tin cổ đông

Theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định 01/2021: “Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua…”. Do đó, đối với trường hợp chuyển nhượng cổ phần trong nội bộ doanh nghiệp các cổ đông soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

Trên đây là một số lưu ý khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến một số lưu ý khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top