QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP TRONG CÔNG TY HỢP DANH

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP TRONG CÔNG TY HỢP DANH

[Quy định về Giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty Hợp danh]

Pháp luật quy định như thế nào về Giấy chứng nhận phần vốn góp trong Công ty hợp danh?

  1. Giấy chứng nhận phần vốn góp là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa có điều khoản cụ thể nêu lên khái niệm về Giấy chứng nhận phần vốn góp. Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành thì chúng ta có thể hiểu rằng:

Giấy chứng nhận phần vốn góp là giấy tờ xác nhận tư cách thành viên của cá nhân hay tổ chức tại doanh nghiệp. Khi các cá nhân, tổ chức thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định đảm bảo góp đúng loại tài sản đã cam kết và thực hiện đúng trong thời hạn quy định sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp.

  1. Cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp

Khoản 4 Điều 178 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tại thời điểm góp đủ số vốn đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty (theo quy định tại Khoản 5 Điều 178 Luật Doanh nghiệp 2020).

  1. Nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp

Theo quy định tại khoản 4 Điều 178 Luật Doanh nghiệp 2020 thì nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp Công ty hợp danh có một số nội dung như sau:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty
  • Vốn điều lệ của công ty;
  • Tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; loại thành viên;
  • Giá trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn của thành viên;
  • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
  • Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;
  • Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh của công ty.

Trên đây là những quy định về Giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty Hợp danh. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top