QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Quyền tự do kinh doanh là một trong những quyền cơ bản của doanh nghiệp. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp?

 1. Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

Khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp có quyền Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020 khẳng định Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm”.

Quyền tự do thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh được chi tiết trong Luật đầu tư như: Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư.

 1. Doanh nghiệp được tự do kinh doanh như thế nào?

Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện chi tiết trong Luật doanh nghiệp 2020. Cụ thể Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền của doanh nghiệp như sau:

 • Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
 • Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
 • Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 • Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 • Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
 • Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
 • Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 • Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
 • Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 • Quyền khác theo quy định của luật có liên quan.

Như vậy trong quá trình thành lập và hoạt động, doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật.

Trên đây là thông tin liên quan đến quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top