THAY ĐỔI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

THAY ĐỔI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Thay đổi quan trọng đối với quy định về Hợp đồng thử việc

 

Theo quy định cũ tại khoản 2 Điều 29 Bộ luật lao động 2012, trong thời gian thử việc thì NLĐ hoặc NSDLĐ có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Quy định này rất thiếu rõ ràng vì trên thực tế trong thời gian NLĐ thử việc, NSDLĐ thường không đưa ra các quy chuẩn cụ thể để xác định quá  trình thử việc của NLĐ có đạt yêu cầu hay không. Điều này dẫn đến sự không rõ ràng trong việc xác định trách nhiệm của người thử việc và công ty nếu một trong hai bên đột nhiên chấm dứt thỏa thuận thử việc.

Nay với quy định mới tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật lao động 2019 thì trong thời gian thử việc, NLĐ hoặc NSDLĐ có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc (hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động có quy định thời gian thử việc) bất cứ lúc nào mà không phải báo trước và bồi thường thiệt hại.

Với quy định mag tính tự do này, các nhà làm luật gần như loại bỏ hoàn toàn trách nhiệm của các bên trong thời gian thử việc. Do đó, NLĐ phải thật sự nghiêm túc trong thời gian thử việc để có thể được làm việc chính thức tại công ty, nếu không sẽ bị NSDLĐ cho ngừng thử việc bất cứ lúc nào. Trái lại, NSDLĐ cũng phải tạo điều kiện thật tốt để NLĐ thử việc, hòa nhập môi trường làm việc của công ty, nếu không NLĐ có thể nghỉ bất cứ lúc nào mà không cần báo trước cho NSDLĐ.

Trên đây là sự thay đổi về vấn đề thử việc của Bộ luật lao động 2019 so với Bộ luật lao động 2012.

Trân trọng.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top