THAY ĐỔI TÀI SẢN GÓP VỐN ĐÃ CAM KẾT ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THAY ĐỔI TÀI SẢN GÓP VỐN ĐÃ CAM KẾT ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Theo khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 tài sản góp vốn bao gồm các loại tài sản sau:

  • Đồng Việt Nam;
  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi;
  • Vàng;
  • Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật;
  • Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Căn cứ khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp như sau:

“Điều 47. Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.”

Như vậy, nếu thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên muốn thay đổi loại tài sản góp vốn là từ tài sản này sang tài sản khác thì phải được sự tán thành của trên 50% thành viên còn lại, nếu trên 50% thành viên còn lại này không đồng ý thì thành viên góp vốn không có quyền thay đổi loại tài sản góp vốn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top