THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1TV

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1TV

[Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 1TV]

Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1TV phải được chủ sở hữu góp đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như thế nào về trường hợp giảm vốn điều lệ này.

 1. Các trường hợp thực hiện giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 1TV

Khoản 3 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp giảm vốn điều lệ trong Công ty TNHH 1TV như sau:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 75 của Luật doanh nghiệp 2020.
 1. Thời hạn thực hiện giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 1TV
 • Khoản 3 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1TV không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận ĐKDN: Chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.
 • Trường hợp Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu nếu công ty đã hoạt động kinh doanh từ 2 năm trở lên: Công ty thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
 1. Hồ sơ, thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 1TV
 • Hồ sơ thực hiện bao gồm:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
 • Thủ tục thực hiện như sau:
 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ giảm vốn điều lệ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trên đây là quy định về Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 1TV. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top