THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU CHO F0 ĐÃ KHỎI BỆNH

THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU CHO F0 ĐÃ KHỎI BỆNH

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau cho F0 đã khỏi bệnh

Hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau, bao gồm người lao động bị nhiễm Covid-19 được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021.

  1. Thành phần hồ sơ

Đối với người lao động (NLĐ):

– Trường hợp cách ly điều trị nội trú: Bản sao Giấy ra viện.

– Trường hợp cách ly điều trị tại nhà: Bản sao Giấy xác nhận hoàn thành cách ly điều trị của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ): Bản chính Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (mẫu 01B-HSB).

  1. Nộp hồ sơ:

– NLĐ nộp hồ sơ trực tiếp cho đơn vị SDLĐ;

– Đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH bằng một trong các hình thức sau:

+ Qua giao dịch điện tử: đơn vị SDLĐ lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN; nếu chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

  1. Nhận kết quả:

– Đơn vị SDLĐ: trực tiếp nhận Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, giao dịch điện tử; nhận tiền trợ cấp cơ quan BHXH chuyển qua tài khoản của đơn vị để chi trả cho NLĐ đăng ký nhận bằng tiền mặt tại đơn vị SDLĐ.

– NLĐ nhận tiền trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:

+ Thông qua tài khoản cá nhân;

+ Trực tiếp nhận tại cơ quan BHXH trong trường hợp chưa nhận tại đơn vị mà đơn vị đã chuyển lại kinh phí cho cơ quan BHXH;

+ Thông qua đơn vị SDLĐ;

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay cácchế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top