XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Kỷ luật lao động là những nội dung được quy định mang tính chất bắt buộc mà người lao động trong quan hệ lao động cũng như người sử dụng lao động phải tuân theo, là cơ sở để đảm bảo việc thực hiện công việc được thực hiện một cách thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo trật tự tại nơi làm việc. Do vậy, nếu người lao động vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm nội quy mà người sử dụng lao động đã xác định thì tùy thuộc theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm mà người lao động này sẽ bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật lao động khác nhau.

Để người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật, cũng như để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, pháp luật lao động quy định khá chặt chẽ khi tiến hành xử lý kỷ luật. Và để tiến hành xử lý kỷ luật thì mỗi doanh nghiệp phải ban hành cho mình một hệ thống văn bản, quy trình xử lý kỷ luật lao động chặt chẽ, gồm các văn bản như sau:

  • Biên bản vi phạm
  • Thông báo họp xử lý kỷ luật
  • Biên bản họp xử lý kỷ luật
  • Quyết định xử lý kỷ luật
  • Quy trình xử lý kỷ luật lao động
  • Quyết định ban hành quy trình xử lý kỷ luật.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top