Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần

Hội đồng quản trị là cơ quan thực hiện việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vậy quy định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần cụ thể như thế nào?

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Tại khoản 5 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Đối với trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Còn nếu có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nên đối với công ty có Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì khi thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ dẫn đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Lúc này, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định pháp luật.

2. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020:

  • Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiệnlàm thành viên của Hội đồng quản trị (như không đủ năng lực hành vi dân sự, không có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty hoặc thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp …)
  • Có đơn từ chức và được chấp thuận;
  • Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị bãi nhiệm trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020:

  • Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợpbất khả kháng;
  • Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Trên đây là thông tin liên quan đến việc Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top