CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIẢI THỂ CÔNG TY

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIẢI THỂ CÔNG TY

Giải thể công ty là thủ tục nhằm tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt hoạt động của Công ty. Vậy, trong trường hợp nào được giải thể Công ty?

  1. Khi nào được giải thể Công ty?

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với Công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
  1. Điều kiện giải thể Công ty

Giải thể Công ty là một thủ tục nhằm tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, khi chấm dứt hoạt động, Công ty cần đảm bảo quyền lợi đối với những người có liên quan tại Công ty đó: người lao động, chủ nợ, đối tác kinh doanh, cơ quan nhà nước,…

Chính vì vậy, khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Trên đây là quy định pháp luật về các trường hợp được giải thể Công ty. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến các trường hợp được giải thể Công ty, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top