CÁC TRƯỜNG HỢP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÁC TRƯỜNG HỢP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty TNHH 1 thành viên có thể thực hiện việc tăng vốn điều lệ bằng một trong 02 cách sau:

– Cách 1:  Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp (góp thêm vốn)

Đây là hình thức phổ biến nhất để thực hiện tăng vốn. Cách làm này sẽ không khiến cho công ty phải thay đổi loại hình doanh nghiệp. Vì loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vẫn được xem là loại hình doanh nghiệp đơn giản, phố biến và phù hợp với những doanh nghiệp trẻ bắt đầu khởi nghiệp. Chủ sở hữu được toàn quyền quyết định hình thức tăng vốn và mức tăng vốn. Tránh việc công ty bị thâu tóm cổ phẩn như loại hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Lưu ý:

Khi tăng vốn bằng cách tự mình thêm vốn, Chủ sở hữu công ty TNHH 1TV thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định.

– Cách 2: Huy động thêm vốn góp của các tổ chức, cá nhân khác.

Chủ sở hữu có thể lựa chọn việc thêm 01 hoặc nhiều thành viên góp vốn. Khi đó, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần tuỳ số lượng thành viên góp vốn thêm và mong muốn của chủ sở hữu.

Lưu ý:

  • Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 TV sang công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty phải thưc hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn là 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ.
  • Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, người tham gia góp thêm vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân (theo quy định tại Điều 202 của Luật Doanh nghiệp 2020).

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top