CÂU TRUYỆN VỀ MƯỢN NỢ BẰNG GIẤY TAY VÀ SỰ CẢ TIN VỚI LỜI HỨA MIỆNG

CÂU TRUYỆN VỀ MƯỢN NỢ BẰNG GIẤY TAY VÀ SỰ CẢ TIN VỚI LỜI HỨA MIỆNG

CÂU TRUYỆN VỀ MƯỢN NỢ BẰNG GIẤY TAY VÀ SỰ CẢ TIN VỚI LỜI HỨA MIỆNG

Qua câu Truyện KNALaw cũng muốn lưu ý với các bạn đôi khi trong cuộc sống vì việc quá tin tưởng vào lời hứa bằng miệng từ những người thân quen, mà chúng ta lơ là trong việc khi trả nợ xong mà không yêu cầu trả lại các giấy tờ mượn nợ trước đó để huỷ bỏ hoặc không lưu trữ các giấy tờ xác nhận đã trả tiền.
Điều này có thể dẫn đến trong tương lai chúng ta sẽ phải rơi vào hoàn cảnh bị kiện tụng đòi thêm khoản nợ mà mình đã trả trước đó.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top