CHỦ ĐỀ: CÔNG TY KHÔNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ ĐÚNG QUY ĐỊNH

CHỦ ĐỀ: CÔNG TY KHÔNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ ĐÚNG QUY ĐỊNH

(Về việc: Công ty không ban hành Quyết định cho thôi việc và giải quyết quyền lợi khi chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng quy định)

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Năm 2018, ông Nguyễn Văn P ký HĐLĐ không xác định thời hạn với một Ngân hàng thương mại có trụ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Theo HĐLĐ, chức vụ của ông P tại Ngân hàng là Trưởng phòng, với mức lương 30.000.000 đồng/tháng. Vì lý do cá nhân nên ông P không thể tiếp tục công tác tại Ngân hàng nên ngày 07/12/2022 ông P đã làm Đơn xin nghỉ việc gửi đến Tổng giám đốc, Bộ phận HC-NS và các bộ phận khác có liên quan của Ngân hàng. Tuy nhiên, Ngân hàng  không có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến việc đề nghị chấm dứt hợp đồng của ông P.

Đến ngày 16/01/2023, do Ngân hàng vẫn tiếp tục giữ im lặng nên ông P gửi Thông báo chấm dứt HĐLĐ lần 2 đến Ngân hàng, đồng thời yêu cầu sáng ngày 30/01/2023 Ngân hàng cử người đến bàn giao công việc. Ông P đợi đến 12h00 cùng ngày 30/01/2023 vẫn không có ai đến bàn giao. Ông làm việc đến chiều thì có người được Ngân hàng cử đến để bàn giao công việc của ông P.

Sau ngày 30/01/2023, ông P không đến làm tại Ngân hàng nữa vì ông P nhận định bản thân đã làm đúng quy định pháp luật lao động và thực hiện xong nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, ngày 02/02/2023 ông P nhận được Quyết định điều chuyển công việc của Ngân hàng, điều chuyển ông P sang làm nhân viên của tổ quản lý nhà ăn. Khi nhận được quyết định này, ông P đã rất bối rối và không rõ phải làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngày 03/02/2023 ông P đã tìm đến Luật sư tại KNALaw để được tư vấn giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Sau khi trao đổi thông tin vụ việc với ông P, Luật sư có những nhận định sau:

 • Ông P đã đảm bảo được thời hạn báo trước với Công ty khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với HĐLĐ không xác định thời hạn mà ông P và Ngân hàng đã giao kết.
 • Ông P đã thực hiện đầy đủ việc bàn giao các công việc của mình cho người được Ngân hàng cử đến vào chiều ngày 30/01/2023.
 • Ngân hàng phải ra Quyết định/Thông báo cho nghỉ việc đối với ông P, đồng thời phải thực hiện chốt sổ BHXH và trả sổ BHXH cho ông P theo quy định của pháp luật.
 • Ngân hàng phải Thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của ông P (tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác).
 • Quyết định điều chuyển công việc của Ngân hàng là trái quy định pháp luật vì chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ nhưng không thuộc các trường hợp được pháp luật quy định.

Theo đó, Luật sư đã tư vấn và đại diện ông P thực hiện bảo vệ quyền lợi của mình với các yêu cầu (***):

Phương án tư vấn:

 • Yêu cầu Ngân hàng thu hồi Quyết định điều chuyển công việc và ban hành Quyết định cho thôi việc đối với ông P.
 • Yêu cầu Ngân hàng thực hiện chốt sổ BHXH và trả sổ BHXH cho ông P theo đúng quy định.
 • Yêu cầu Ngân hàng phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của ông P (tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác).

KẾT QUẢ:

 • Ngân hàng đã thu hồi Quyết định điều chuyển công việc và ban hành Quyết định cho thôi việc đối với ông P.
 • Ngân hàng đã thực hiện chốt sổ BHXH và trả sổ BHXH cho ông P theo đúng quy định.
 • Ngân hàng đã thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của ông P (tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác).

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top