CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Chế đô bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp là gì? Chế độ bệnh nghề nghiệp ra sao?

Nhằm trả lởi cấu hỏi trên, chúng ta cần xem xét các quy định pháp luật sau:

Căn cứ khoản 9 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động: Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.

Hiện nay, có 34 bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH theo quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016.

Căn cứ Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội, theo đó người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;
  • Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định.

Ngoài ra, theo Điều 46, Điều 47, Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52 Luật BHXH, người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp sẽ được chế độ BHXH theo quy định và được lựa chọn hình thức trợ cấp 1 lần hoặc hàng tháng và được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, chình hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnht tật.

Trên đây là các thông tin KNA truyền tải đến Quý khách hàng, để biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ KNA để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Trân trọng.

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top