CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19

CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19

Chính sách giảm thuế đối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chịu

tác động của dịch Covid-19

 

Vừa qua, nhằm cụ thể hoá các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số.

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức và các đơn vị sự nghiệp sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

Theo đó, cách xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm như sau:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của kỳ tính thuế năm 2021 được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại Nghị định này được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2021, sau khi đã trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là các thông tin KNA chia sẻ cho Quý khách hàng, để biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ KNA để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Trân trọng.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top