QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP

Quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 92/2021/NĐ-Cp

Vừa qua, nhằm cụ thể hoá các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số.

Theo đó, thuế giá trị gia tăng sẽ được giảm kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

  • Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
  • Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.
  • Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế được quy định tại Phụ lục 1 Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP này, trong đó hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm b khoản này không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Về mức giảm thuế giá trị gia tăng

  • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định.
  • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Trên đây là các thông tin KNA chia sẻ cho Quý khách hàng, để biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ KNA để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Trân trọng.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top