CHUYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH THÀNH DOANH NGHIỆP

CHUYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH THÀNH DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH THÀNH DOANH NGHIỆP

Nhiều hộ kinh doanh ban đầu xuất phát từ quy mô nhỏ, sau thời gian kinh doanh đã có khả năng phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh hơn, thuê thêm người lao động, vì thế hộ kinh doanh cần phải chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp thích hợp.

 Nếu như trước kia, pháp luật quy định hộ kinh doanh khi muốn chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp thì cần phải thực hiện hai thủ tục riêng lẻ: chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh, sau đó đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nay, Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã có hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Như vậy, thủ tục được rút gọn hơn, tiết kiệm thời gian hơn cho người kinh doanh. Cụ thể thủ tục như sau:

  • Thẩm quyền: Thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.
  • Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  • Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hệ thống tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận qua email đã đăng ký.

+ Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày, Phòng ĐKKD sẽ gửi thông báo chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trả kết quả cho doanh nghiệp theo phương thức mà doanh nghiệp lựa chọn (có thể trực tiếp hoặc gián tiếp).

+ Bước 3: Công bố thông tin doanh nghiệp sau chuyển đổi.

+ Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (người đăng ký doanh nghiệp không cần phải tự đi chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh).

  • Về con dấu doanh nghiệp: khắc mẫu dấu doanh nghiệp, không bắt buộc phải thông báo cho Phòng ĐKKD.
  • Hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề về thuế sau đây:

Về mã số thuế

+ Doanh nghiệp sẽ được cấp mã số mới theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Mã số thuế của hộ kinh doanh cũ sẽ chấm dứt hiệu lực và được tiếp tục sử dụng làm mã số thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh.

Về nghĩa vụ thuế

+ Trước khi chuyển đổi thành doanh nghiệp, hộ kinh doanh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế.

+ Nếu hộ kinh doanh không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì:

Doanh nghiệp mới chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ từ hộ kinh doanh cũ;

Trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, chủ hộ kinh doanh (người đại diện hộ kinh doanh) phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top