THỪA KẾ CỔ PHẦN CÔNG TY CÓ TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG?

THỪA KẾ CỔ PHẦN CÔNG TY CÓ TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG?

THỪA KẾ CỔ PHẦN CÔNG TY CÓ TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, di sản do người đã khuất để lại không chỉ là đất đai, nhà cửa, tiền vàng… mà còn có thể là cổ phần, phần vốn góp của người đó trong một doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết này, KNALaw sẽ phân tích vấn đề thừa kế cổ phần trong một Công ty cổ phần và thủ tục liên quan.

  1. Khái niệm cổ phần

Theo quy định tại khoản 14 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, có thể hiểu, cổ phần (hay cụ thể hơn là giá thị trường của phần vốn góp), là giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm liền kề trước đó, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá xác định.

Từ đó, theo một cách rõ ràng hơn, có thể hiểu cổ phần chính là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tùy theo loại cổ phần họ sở hữu mà có thể có tên gọi khác nhau.

  1. Thừa kế cổ phần có trở thành cổ đông công ty không?

Theo Điều 612 Bộ luật Dân sự năm 2015, di sản thừa kế gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Theo đó, số cổ phần trong công ty là một phần tài sản của cá nhân và là di sản thừa kế khi người đó chết.

Khoản 3 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định: “3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty”. Từ đó, có thể thấy, khi một người có quyền thừa kế cổ phần của một cổ đông trong một công ty cổ phần, dù là theo di chúc hay theo pháp luật, và không từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì sẽ trở thành cổ đông của công ty đó.

  1. Thủ tục thừa kế cổ phần

Khi đã xác định và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tiến hành thủ tục thừa kế cổ phần, người thừa kế sẽ tiến hành các trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Khai nhận di sản thừa kế đối với phần cổ phần của người để lại quyền thừa kế

Khi tiến hành thủ tục này, người thừa kế cần chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ sau:

– Di chúc hợp pháp của người có di sản thừa kế để lại (Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc).

– Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế.

– Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình, huyết thống.

– Các tài liệu chứng minh di sản khai nhận là có thật và thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người đã chết.

Với trường hợp là thừa kế cổ phần, cần phải có giấy chứng nhận góp vốn do công ty cấp cho cổ đông khi tiến hành góp vốn vào công ty; sổ đăng ký cổ đông.

Sau đó, người thừa kế sẽ đến Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng để tiến hành thủ tục khai nhận di sản.

Bước 2: Niêm yết văn bản khai nhận di sản thừa kế cổ phần

Sau khi đã thực hiện bước 1, tổ chức hành nghề công chứng mà người thừa kế lựa chọn sẽ tiến hành việc niêm yết văn bản khai nhận di sản tại UBND cấp xã trong thời hạn là 15 ngày.

Bước 3: Ký kết văn bản khai nhận thừa kế cổ phần

Sau khi đã hết thời hạn niêm yết là 15 ngày, nếu không có bất cứ khiếu nại, tố cáo nào, tổ chức hành nghề công chứng sẽ tiến hành ký kết, công chứng vào văn bản khai nhận di sản thừa kế đối với số cổ phần mà người thừa kế đã đăng ký khai nhận

Bước 4: Thông báo cho doanh nghiệp về việc thay đổi cổ đông

Sau khi đã hoàn tất thủ tục thừa kế cổ phần, người thừa kế cần thông báo cho doanh nghiệp về việc hưởng thừa kế cổ phần của cổ đông, nhằm để doanh nghiệp tiến hành  thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông

Ngoài ra, cần lưu ý, theo Luật Doanh nghiệp 2020 đã không còn quy định về việc doanh nghiệp phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi cổ đông do khai nhận thừa kế. Tuy nhiên, với trường hợp người thừa kế cổ phần là người nước ngoài, doanh nghiệp đó vẫn cần phải tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

Trên đây là các thông tin pháp lý về việc thừa kế cổ phần trong Công ty. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top