ĐĂNG KÝ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG

ĐĂNG KÝ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

KNALaw xin gửi đến Quý vị mẫu thỏa ước với những nôi dung quan trọng phải có theo quy định pháp luật để Quý vị tham khảo. Cùng với đó là những văn bản đính kèm để thực hiện thủ tục đăng ký thỏa ước theo quy định pháp luật, bao gồm:

  • Thỏa ước lao động tập thể
  • Biên bản lấy ý kiến tập thể người lao động
  • Đơn đăng ký.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top