TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ DI SẢN

TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ DI SẢN

Tranh chấp về thừa kế di sản là trường hợp phân chia di sản nảy sinh mâu thuẫn giữa những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc phân chia di sản dẫn đến tranh chấp. Người thừa kế ở đây là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Giải quyết tranh chấp thừa kế là một quá trình vô cùng vất vả đối với bất kỳ ai. Hiểu được vấn đề nghị, KNALaw xin gửi đến Quý vị hệ thống biểu mẫu, văn bản cần thiết phục vụ cho quá trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền.

Các tài liệu cần thiết gồm:

  • Đơn khởi kiện
  • Bản tự khai
  • Đơn xác minh di chúc
  • Thư đề xuất thương lượng
  • Đơn đề nghị đo vẽ, thẩm định, định giá

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top