GIỚI THIỆU BIỂU MẪU ĐẦU TƯ

GIỚI THIỆU BIỂU MẪU ĐẦU TƯ

Việt Nam hiện đang là thị trường đầy tiềm năng đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Lĩnh vực “Đầu tư” là một lĩnh vực rộng và phức tạp, cần được điều chỉnh chặt chẽ bởi quy định của pháp luật nhằm đảm bảo song song hai mặt: vừa tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện vừa  nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.

Hiện tại, lĩnh vực đầu tư được điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, cùng các văn bản có liên quan. Theo đó, nhà đầu tư cần tuân thủ các điều kiện về ngành nghề, hình thức, mục đích, tiêu chuẩn đầu tư… Đặc biệt, để thực hiện được việc đầu tư, các nhà đầu tư đều cần tuân theo các thủ tục nhất định do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, tuy nhiên việc thực hiện các thủ tục này không phải lúc nào cũng dễ dàng tiếp cận.

Do đó nhằm hỗ trợ cho Quý Khách hàng, KNALaw xin chia sẻ các biểu mẫu trong lĩnh vực đầu tư mà chúng tôi đã tích lũy được, hi vọng sẽ hữu ích trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top