LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 68?

LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 68?

Lao động người nước ngoài có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68?

Người lao động (NLĐ) gặp khó khăn do Covid-19 được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NĐ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định 33/2021/QĐ-TTg. Để được hỗ trợ, NLĐ phải đáp ứng các điều kiện đang tham gia BHXH bắt buộc, cụ thể:

– Trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương: đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kể trước thời điểm NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

– Trường hợp ngừng việc: đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ ngừng việc hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ ngừng việc.

– Trường hợp chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ chấm dứt HĐLĐ hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ chấm dứt HĐLĐ.

Trong khi đó, NLĐ nước ngoài bắt đầu đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất từ ngày 01/01/2020 theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Do đó với điều kiện phải tham gia BHXH bắt buộc vừa nêu ở trên và bị ảnh hưởng do Covid-19 (ngừng việc, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ,…) trong thời gian từ 01/5/2021 đến 31/12/2021 thì NLĐ nước ngoài sẽ không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top