THOẢ THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

THOẢ THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Thỏa thuận Bảo mật thông tin trong Hợp đồng lao động

  1. Thỏa thuận bảo mật thông tin là gì?

Thỏa thuận bảo mật thông tin (tiếng Anh: Non-Disclosure Agreement, viết tắt là NDA)

Thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) là một dạng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ), trong đó NLĐ cam kết không tiết lộ các bí mật, thông tin kinh doanh với bất kỳ ai nếu không được sự đồng ý của NSDLĐ. Mục đích của thỏa thuận NDA là nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh, lợi thế về thương mại có tính độc quyền mà NSDLĐ đã bỏ công sức và chi phí để xây dựng.

Hiện nay, việc ký thêm NDA khi thực hiện ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với NLĐ đang được các doanh nghiệp (DN) thực hiện khá phổ biến. Nhưng hiện do vẫn chưa được quy định cụ thể trong luật nên một số điều khoản thỏa thuận trong NDA liên quan đến việc hạn chế quyền làm việc của NLĐ sau khi chấm dứt HĐLĐ dẫn đến nhiều tranh cãi, tranh chấp trong quá trình thực hiện.

  1. Các loại thỏa thuận NDA

NDA đơn phương

Một NDA đơn phương (hay NDA một chiều) liên quan đến hai bên trong đó chỉ có một bên (tức là bên tiết lộ) có khả năng tiết lộ một số thông tin nhất định cho bên kia (tức bên nhận) và yêu cầu thông tin đó phải được bảo mật vì một số lí do.

Đây là loại NDA được sử dụng nhiều nhất trong quan hệ lao động.

NDA song phương

Một NDA song phương (hay còn gọi là NDA hai chiều) liên quan đến hai bên trong đó cả hai bên dự định tiết lộ thông tin cho nhau và mỗi bên sẽ được bảo vệ nếu như có những tiết lộ thêm không được cho phép.

NDA đa phương

Một NDA đa phương liên quan đến ba hoặc nhiều bên trong đó ít nhất một trong các bên có khả năng tiết lộ thông tin cho các bên khác và yêu cầu thông tin đó phải được bảo mật.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top