MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Việc thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện vẫn khiến nhiều doanh nghiệp phân vân. Dưới đây là một số điểm để phân biệt chi nhánh và văn phòng đại diện.

 1. Khái niệm
 • Chi nhánh Công ty: khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Văn phòng đại diện: khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
 1. Đặc điểm phân biệt giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

2.1. Điểm giống nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

 • Đều là đơn vị phụ thuộc của một công ty;
 • Không có tư cách pháp nhân;
 • Thừa sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức;
 • Hoạt động của chi nhánh cũng như văn phòng đại diện nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó.

2.2. Điểm khác nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

2.2.1 Chi nhánh:

 • Chi nhánh của một doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động trong đơn vị phạm vi ranh giới quốc gia (có thể đặt tại huyện, tỉnh, hay của một xã trong lãnh thổ quốc gia)
 • Chi nhánh được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ giống như công ty mẹ của mình.

2.2.2 Văn phòng đại diện:

 • Văn phòng đại diện hoạt động theo các khu vực cũng có thể ở ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp/tổ chức đó.
 • Văn phòng đại diện của công ty không được phép thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến công ty mẹ.

Trên đây là một số đặc điểm phân biệt chi nhánh và văn phòng đại diện. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến một số đặc điểm phân biệt chi nhánh và văn phòng đại diện, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top