MỨC XỬ PHẠT KHI DOANH NGHIỆP KÊ KHAI KHỐNG VỐN ĐIỀU LỆ

MỨC XỬ PHẠT KHI DOANH NGHIỆP KÊ KHAI KHỐNG VỐN ĐIỀU LỆ

Doanh nghiệp kê khai khống vốn điều lệ thì bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật?

  1. Vốn điều lệ là gì ? 

Theo quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Vốn điều lệ sẽ được ghi trong Điều lệ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  1. Kê khai khống vốn điều lệ

Kê Khai khống vốn điều lệ là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể, khoản 5 Điều 16 Luật doanh nghiệp 2020 nghiêm cấm hành vi:

“Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.”

Theo đó, khai khống vốn điều lệ được hiểu là việc vốn điều lệ không có thực, doanh nghiệp tự kê khai để đăng ký kinh doanh.

  1. Mức xử phạt khi doanh nghiệp khai khống vốn điều lệ

Điều 47 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về việc vi phạm kê khai vốn điều lệ như sau:

  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị dưới 10 tỷ đồng.
  • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng.
  • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.
  • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng.
  • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên.

Trên đây là một số vấn đề cần lưu ý về mức xử phạt khi doanh nghiệp kê khai khống vốn điều lệ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến mức xử phạt khi doanh nghiệp kê khai khống vốn điều lệ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top