CÁC TRƯỜNG HỢP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CÁC TRƯỜNG HỢP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên nhằm cho thấy được đúng giá trị mà công ty hiện có. Tránh việc khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cam kết đăng ký vốn điều lệ ở một giá trị nào đó mà cuối cùng lại không góp đủ như đã cam kết, bên cạnh đó việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ cũng ảnh hưởng trực đến quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn tương ứng với phần vốn góp đã góp.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể tăng, giảm vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu và điều kiện hoạt động. Bên cạnh đó công ty cũng phải đăng ký vốn điều lệ tại nơi đã đăng ký thành lập doanh nghiệp. Việc tăng, giảm vốn điều lệ được thực hiện theo quy định tại Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020.

  1. Khái niệm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

  1. Các trường hợp tăng vốn điều lệ.

Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Công ty TNHH hai thành viên trở lên được tăng vốn điều lệ trong các trường hợp:

a) Tăng vốn góp của thành viên:

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật này. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

b) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới:

Trường hợp này công ty tiếp nhận thêm thành viên mới và phần vốn góp mới làm cho vốn điều lệ của công ty tăng lên. Công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại nơi đã đăng ký thành lập công ty.

Thành viên mới được tiếp nhận phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật doanh nghiệp về người được tham gia thành lập, quản lý, mua lại cổ phần, phần vốn góp và được sự đồng ý của các thành viên trong công ty. Bên cạnh đó công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp và ghi nhận đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top