NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ QUYỀN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN KHÔNG?

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ QUYỀN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN KHÔNG?

Người lao động có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản không? Pháp luật quy định như thế nào về nội dung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

  1. Người lao động có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản không 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có không ít doanh nghiệp lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính do làm ăn thua lỗ dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, nợ lương người lao động, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trì trệ, thậm chí ngừng hoạt động về mặt thực tế…..

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Luật phá sản đã cho phép người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Khoản 2 điều 5 Luật phá sản 2014 quy định: “Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán”.

Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, người lao động, đại diện công đoàn quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật phá sản 2014 phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

  1. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Khoản 2 Điều 26 Luật Phá sản 2014 quy định Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

  • Ngày, tháng, năm;
  • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
  • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
  • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;
  • Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động.

Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.

Trên đây là thông tin liên quan đến quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top