RÚT VỐN KHỎI CÔNG TY

RÚT VỐN KHỎI CÔNG TY

[Rút vốn khỏi công ty của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên]

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có được rút vốn khỏi công ty hay không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

1. Căn cứ để chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên rút vốn khỏi công ty

Điểm h Khoản 1 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.

Khoản 5 Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Điều kiện để chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên được rút vốn khỏi công ty

Căn cứ theo khoản 3 điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Công ty TNHH 1 thành viên được giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

  • Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty. Nếu:
  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp
  • Và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu
  • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

3. Hình thức rút vốn khỏi công ty của Chủ sở hữu công ty

Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách:

  • Chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
  • Chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

Trường hợp rút vốn khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

4. Thủ tục sau khi Chủ sở hữu công ty rút vốn khỏi công ty

Công ty sẽ phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng. Trường hợp công ty kết nạp thêm thành viên mới thì phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Rút vốn khỏi công ty của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top