NHỮNG HẠN CHẾ CỦA C.TY HỢP DANH

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA C.TY HỢP DANH

[Những hạn chế của thành viên Công ty Hợp danh]

Thành viên hợp danh công ty hợp danh bị hạn chế những quyền nào?

  1. Công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh là một mô hình doanh nghiệp trong đó có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới 1 tên chung (gọi là thành viên hợp danh, phải là cá nhân và chịu trách nhiệm tài sản vô hạn). Ngoài ra công ty còn có thể có thêm thành viên góp vốn (chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn với phần vốn góp vào công ty).

Thành viên hợp danh là chủ sở hữu của công ty hợp danh, chịu chế độ trách nhiệm vô hạn và liên đới bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ và khoản nợ của công ty.

2.     Những hạn chế về quyền của thành viên hợp danh

Điều 180 Luật doanh nghiệp 2020 quy định một số hạn chế của thành viên trong Công ty Hợp danh như sau:

1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

  1. Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
  2. Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại”

Luật Doanh nghiệp 2020 hạn chế một số quyền của thành viên hợp danh bởi vì:

  • Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ – của Công ty;
  • Tính liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty.

Có lẽ vì Công ty Hợp danh là một loại hình doanh nghiệp khá đặc biệt. Nên pháp luật cũng có những quy định hạn chế về quyền của những thành viên hợp danh phù hợp với loại công ty này.

Trên đây là những hạn chế của thành viên Công ty Hợp danh. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top