TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

[Tăng giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên]

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể thay đổi vốn điều lệ bằng hình thức tăng hoặc giảm vốn để phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của công ty. Vậy tăng, giảm vốn điều lệ như thế nào là đúng quy định pháp luật?

1. Tăng vốn điều lệ                                              

Căn cứ vào khoản 1 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 thì các trường hợp có thể tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

 • Tăng vốn góp của thành viên: Là phần vốn góp tăng thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty:
 • Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Thành viên cũng có thể phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ bằng việc không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác;
 • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới: là công ty nhận thêm thành viên mới và số vốn góp của thành viên mới để tăng vốn điều lệ của công ty và ghi nhận vào sổ đăng ký thành viên.

2. Giảm vốn điều lệ

Căn cứ vào khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 thì có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Điều kiện để thực hiện để thực hiện được hình thức này:
 • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật doanh nghiệp 2020: thành viên công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:
 • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
 • Tổ chức lại công ty;
 • Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật này: trường hợp sau 90 ngày mà có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn như đã cam kết góp thì công ty sẽ phải thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ.

Như vậy, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phép tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong những trường hợp pháp luật cho phép. Trên đây là thông tin về tăng giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top