THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

[Thay đổi thành viên hợp danh trong công ty hợp danh]

Khi thành lập Công ty hợp danh, người thành lập công ty cần nắm được quy định của pháp luật về việc thay đổi thành viên hợp danh.

1.   Công ty hợp danh và thành viên hợp danh

Theo quy định tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty hợp danh là doanh nghiệp, theo đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp đối nhân, được thành lập dựa trên cơ sở tin cậy, tín nhiệm nhau giữa các thành viên. Với đặc trưng đó, số lượng thành viên trong công ty hợp danh thường rất ít nhưng luôn phải đảm bảo số lượng tối thiểu hai thành viên là thành viên hợp danh.

2.   Thay đổi thành viên hợp danh trong công ty

2.1.   Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

Điều 185 Luật doanh nghiệp 2021 quy định tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  • Thành viên hợp danhtự nguyện rút vốn khỏi công ty: Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Tuy nhiên, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất là 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.
  • Thành viên hợp danhchết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏa đáng.
  • Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty khi:
  • Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai;
  • Vi phạm quy định về “Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh” tại Điều 180 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và thành viên khác;
  • Không thực hiện đúng nghĩa vụ của thành viên hợp danh.
  • Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

2.2.   Tiếp nhận thành viên hợp danh mới

Điều 186 Luật Doanh nghiệp 2021 quy định công ty hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh và việc tiếp nhận thành viên hợp danh mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Thành viên hợp danh phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

Khi công ty hợp danh có sự thay đổi về thành viên hợp danh (chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên hợp danh mới), Công ty hợp danh gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Trên đây là thông tin liên quan đến việc Thay đổi thành viên Hợp danh trong Công ty Hợp danh. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top