THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần như thế nào? Thủ tục và hồ sơ thông báo thay đổi thông tin CĐSL.

 1. Các trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập trong CTCP

Cổ đông sáng lập quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật doanh nghiệp là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Việc thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần được quy định trong những trường hợp sau:

 • Cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc;
 • Chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của CĐSL trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

 1. Thủ tục thông báo thay đổi thông tin CĐSL

Thủ tục thông báo thay đổi thông tin CĐSL như sau:

 • Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin CĐSL
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong đó không bao gồm thông tin về cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua.
  • Các bước thông báo thay đổi
 • Bước 1: Doanh nghiệp lập hồ sơ thông báo;
 • Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt trụ sở chính;
 • Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả.

Trên đây là thông tin liên quan đến Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top