QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

Quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp tư nhân được thuê

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như thế nào về quyền của giám đốc doanh nghiệp tư nhân được thuê?

  1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  1. Giám đốc doanh nghiệp tư nhân 

Vấn đề quản lý doanh nghiệp tư nhân được Luật Doanh nghiệp 2020 ghi nhận tại Điều 190 như sau:

  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân vớitư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy căn cứ vào quy định này, Chủ doanh nghiệp tư nhân là người có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề của doanh nghiệp. Giám đốc (trường hợp giám đốc được thuê) chỉ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi được chủ doanh nghiệp tư nhân giao hoặc được chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền.

Trên đây là thông tin liên quan đến Quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp tư nhân được thuê. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top